Đăng nhập hệ thống

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản > Đăng ký

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA AUTOHITS.VN

Để được sử dụng dịch vụ của AutoHits.vn, Thành viên đầu tiên phải hoàn tất 1 mẫu đăng ký thành viên. Trong khi đăng ký Thành viên được yêu cầu phải cung cấp thông tin liên lạc của mình đặc biệt là (địa chỉ email). Thông tin này được sử dụng để liên lạc với Thành viên về dịch vụ và sản phẩm mà AutoHits.vn cung cấp hoặc muốn cung cấp. AutoHits.vn sẽ không bán, chia sẻ, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3.

* An ninh:

AutoHits.vn có tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân thành viên.

* Chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân:

Nếu một thành viên muốn thay đổi các thông tin nhận dạng cá nhân, AutoHits.vn cung cấp giải pháp chỉnh và cập nhật dữ liệu cá nhân trong khu vực thành viên.

* Quyền huỷ bỏ:

Thành viên của AutoHits.vn có thể hủy bỏ thành viên và có thể được gỡ bỏ khỏi tất cả các thông tin trong cơ sở dữ liệu. Để làm điều này bạn hãy bấm vào một liên kết được cung cấp trong khu vực thành viên. Hệ thống sẽ gửi đến bạn 1 email từ AutoHits.vn, nhấp vào liên kết trong email và bạn sẽ được chuyển đến một trang web nơi bạn có thể chọn để gỡ bỏ.

* Trang web và Dịch vụ thông tin cập nhật:

AutoHits.vn có thể gửi các trang web tới thành viên và cập nhật thông báo dịch vụ. AutoHits.vn liên hệ với thành viên để cung cấp dịch vụ và các yêu cầu liên quan đến các vấn đề về tài khoản của họ thông qua email.

* Thông báo về việc thay đổi:

Khi AutoHits.vn có quyết định thay đổi chính sách bảo mật của AutoHits.vn, AutoHits.vn sẽ thông báo cho Thành viên bằng email. Thành viên sẽ có quyền chọn lựa hay không, AutoHits.vn sẽ sử dụng thông tin của họ trong nhiều cách thức khác nhau.